Silentblock gumowy

Silentblock to element gumowy służący do tłumienia drgań. Ma zastosowanie przy mocowaniu drgających podzespołów, takich jak silnik czy zawieszenie. Kiedy ma postać tulei, wykonany jest z dwóch odcinków rur o zróżnicowanych średnicach, które przedzielone są warstwą gumy i usytuowane są osiowo jedna w drugiej.