Przepusty gumowe

Przepusty gumowe zastosowanie znajdują w takich elementach gdzie wymagamy dobrego dopasowania otworu przez który przechodzić ma np. kabel czy przewód.

Stąd niekiedy otrzymują nazwę przepustów kablowych.